Топлообменници

Как работи нашата технология

В повечето индустриални предприятия като млекопреработването, текстилната промишленист, хартиената промишленост, обществени перални, плувни басейни, спа центрове, болници и др. както и в бита са налице огромни загуби на енергия от изхвърлянето на топла отпадна вода в канализацията.

Тъй като отново е необходимо подгряване на чиста вода от водопровода за технологичните процеси, е много удобно ако можем да използваме максимално енергийният потенциал на отпадната вода. Тази топла отпадна вода е много ценен енергиен източник. 

Рециклирането на топлина не е нещо непознато. Да се рециклира топлина от отпадни води обаче е труден процес поради наличието на замърсяване. На практика, всички съществуващи топлообменници изискват чиста вода за да функционират нормално. В противен случай, те се замърсяват и не функционират ефективно. Филтрирането на водата за топлообменниците е много труден и скъп процес.

Нашият специално разработен топлообменник за отпадни води значително подобрява процеса на рециклиране на топлината. Ниската цена на топлообменниците прави процеса на рециклиране по ефективен и икономически атрактивен.

HRDrain  е топлообменник, който използва температурата на канализационната вода за подгряване на студената водопроводна вода, преди да постъпи в бойлера за доподгряване до работна температура. 

 


Подредба: