Енерго-спестяващи душове

Като използвате енерго-спестяващи душове вие плащате по-малко, както за вода, така и за енергията нужна за подгряване на топлата вода. Разхода на вода може да бъде намален от 25% до 50% в зависимост от устройството което ползвате. Това означава че и разхода на ток, газ или друг енергиен източник намалява със същия процент.


Подредба: