Поверителност

ЕКО СИТИ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите

съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите,ЕКО СИТИ ще

изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента

на регистрацията.  ЕКО СИТИ ЕООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни,

достъпна на адрес.http://ecocity.bg/index.php?route=information/information&information_id=5